Prije gotovo 2 pol milenija, ovdje su iz Egejskog mora s otoka Parosa doplovili antički Grci i utemeljili grad. Nazvali su ga Faros. Povjesničar Diodor Sicilski zapisao je da gradu Farosu roditelji bijahu jonski Heleni iz Egeja, a da mu je sukob između domorodaca i novodoseljenika pomogao siciliski tiranin Dionezije iz Sirakuze koji je tada bio najjači vladar na sredozemlju. Grad je nakon osnutka, kao samostalna država (polis) postojao gotovo četiri stoljeća. Sve do dolaska rimljana. 2387 godina nakon osnutka Farosa hvarani kreću na gotovo zaboravljeni 1400 milja dug put, do otoka Parosa i natrag. Put kojim su nekoć, s mnogo primitivnijim brodovima plovili osnivači starog grada. Dva najvažnija cilja ovog puta bila su rekonstrukcija plovnog puta kojim su Parani nekoć stigli na Hvar i obnova prijateljstva između ovih dvaju udaljenih otoka.

Proizvodnja: HTV, 2005.

Šifra: 521

Šifra kazete: 397

Trajanje: 30 minuta