Danas znamo da gotovo svaka osobina u živom svijetu ima adaptivnu ili prilagodbenu vrijednost, tj. da pomaže ili koristi u preživljavanju i može biti “prenesena” sljedećoj generaciji. Prilagođavanjem se ostvaruje proces prirodne selekcije. O nekima od tih osobina govori se i u ovoj emisiji: o zaštitnoj ili kriptičnoj obojenosti boja i materijala, mirisnim nadražajima, prilagodbama na život u vodi, prilagodbama načinom prehrane, prilagodbama u čuvanju potomstva,…

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Srećko Vegan

Scenarij: Lidija Firšt

Šifra: 041029

Trajanje: 20 minuta