Svake godine, 6. prosinca, slavimo Svetog Nikolu, zaštitnika djece, siromaha, mornara i putnika. Svetom Nikoli posvećena je ova emisija. Ona poučava djecu da čine dobra djela, da dobro i ljubav dijele s drugima, da budu darežljivi kao što je i Sv. Nikola darežljiv prema djeci.

Namjena: ustanove za predškolski odgoj i osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Marija Jović

Scenarij: Mirjana Matijević

Šifra: 456

Šifra kazete: 333

Trajanje: 10 minuta