Klimatska i vegetacijska obilježja primorskog dijela Hrvatske i njihov utjecaj na gospodarske djelatnosti tematski je okvir ovog videa. Namjera autora bila je prikazati osobitosti Nacionalnog parka Kornati.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Šifra: 041065

Trajanje: 30 minuta