Prva iz ciklusa emisija Orijentacija u prostoru Hrvatske televizije obrađuje gradivo nastavne teme Snalaženja u prostoru. Cilj emisije je objasniti učenicima pojmove: stajalište, vidokrug i obzor, upoznati ih s postupkom snalaženja u prostoru pomoću sunca i kompasa, kao i na ravnoj plohicrtežu, i naučiti ih kako odrediti glavne i sporedne strane svijeta. Budući da se noću ne može primijeniti nijedan od tih načina orijentacije, treba se snalaziti određivanjem položaja zvijezde Sjevernjače. Ipak će najpouzdaniji način biti orijentacija pomoću kompasa. Princip djelovanja kompasa prikazan je trik-crtežom.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Edi Mudronja

Scenarij: Hrvoje Hitrec

Šifra: 445

Šifra kazete: 323

Trajanje: 17 minuta