Mrki medvjed danas je rijetkost u Europi. živi samotnjački na svom području, a u označenim granicama se kreće, hrani, prilagođava okolišu, pari i rađa mlade.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 383

Šifra kazete: 263

Trajanje: 13 minuta