Ubrzano prikazan rast klica graha uvod je u temu diobe jezgre. Stvarnim snimkama predočeni su procesi mitotičke diobe i one životinjskih stanica. Animacijom prikazani su građa i replikacija kromosoma.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 360

Šifra kazete: 240

Trajanje: 14 minuta