Cijela skupina, koja je zbog čvrstih kućica i ljuštura dala niz provo-dnih fosila, od posebnog je interesa za paleontologiju i prosudbu starosti pojedinih slojeva zemljine kore. Značajke mekušaca, koje im daju određenje najrazvijenijih organizama među beskralješnjacima, obradit će se na glavonošcima. Sekcijom bezupke i sipe objasnit će se građa i funkcija pojedinih organa i organskih sustava, te upozoriti na jedinstveni plan građe te skupine bogate oblicima. Isječci iz života mekušaca u prirodnom okružju (sipa, hobotnica, indijska lađica, volak, puzlatka, barnjak, vinogradnjak, balavac, bezupka, čanćica, periska, babuška i drugi) pokazat će ne samo veliko bogatstvo oblika, druge po broju vrsta skupine beskralješnjaka, već i niz različitih prilagodba uvjetima i načinu života, te zanimljivosti i osebujnosti iz biologije te skupine. Emisija može poslužiti kao uvod u obradu cijele skupine, potom pri obradi pojedinih podskupina, te kao pregled anatomije, fiziologije, morfologije i ekologije mekušaca kao cjeline.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Srećko Weygand

Scenarij: doc. dr. Nevenka Krkač

Šifra: 041005

Trajanje: 20 minuta