Autor znanstvenog dijela projekta: prof. dr. sc. Radovan Vukadinović

Emisija obrađuje bitna pitanja iz međunarodnih odnosa, njihov razvoj do danas, promjene političkih doktrina; tumači ulogu vanjskih poslova i diplomacije, te značenje supersila i učinke globalizacije. Kad se govori o međunarodnim odnosima Hrvatske, onda je riječi: o odnosima sa susjedima, s Europom, sa SAD-om kao svjetskom silom, te, posebno, onima s hrvatskom dijasporom. Na kraju emisije ističe se da je ravnoteža snaga najbolje rješenje za međunarodne odnose.

Proizvodnja: Phenomena

Režija: Sead Alić

Scenarij: Sead Alić

Šifra: 510

Šifra kazete: 386

Trajanje: 30 minuta