Što su rečenice, kako ih dijelimo po sadržaju, po jasnosti, može li riječ biti
rečenica. Kakve mogu biti rečenice po sastavu, što čini subjektni, a što
predikatni skup

Šifra: 560

Šifra kazete: 436

Trajanje: 17 minuta