Što su rečenice, kako ih dijelimo po sadržaju, po jasnosti, može li riječ biti
rečenica. Kakve mogu biti rečenice po sastavu, što čini subjektni, a što
predikatni skup.

 

Šifra: 015013

Trajanje: 17 minuta