Prema istoimenoj priči H. Ch. Andersena dramatizirana je predstava koju na pozornici izvode kazališni glumci. Snimljenu predstavu preporučujemo pokazati nakon obrade literarnog predloška.

Namjena: osnovna škola ( od I. do IV. razreda)

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Scenarij: Ljiljana Jojić

Šifra: 012010

Trajanje: 10 minuta