U uvodnom dijelu filma objašnjeni su disperzni sustavi od dvije komponente (suspenzije: koloidne otopine i prave otopine), njihove karakteristike i međusobne razlike. U drugom dijelu filma detaljno se govori o značenju koloidnih disperzija u prirodi, kućanstvu i industriji. Od koloidnih sustava posebno su obrađeni sol, gel, emulzija, pjena, aerosol i tekući aerosol.

Namjena: srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Marijan Arhanić

Scenarij: Antica Petreski

Šifra: 407

Šifra kazete: 287

Trajanje: 19 minuta