U povijesti, ime Knin se prvi put spominje u 10. stoljeću od strane bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta, u njegovom djelu De administrando imperio (Upravljanje carstvom), kao centar županije Tnena. No život je u užem i širem području Knina mnogo stariji, što pokazuju brojni arheološki nalazi. Nekoliko rimskih grobova otkrivenih ispod tvrđave i ostaci arhitekture na brdu Spas potvrđuju da je tu bilo rimsko naselje. U doba rane hrvatske države tu je povremeno boravište narodnih vladara.

Proizvodnja: HTV, 2005.

Šifra: 545

Šifra kazete: 421

Trajanje: 30 minuta