Klaun Daniel zabavljao je građane Balthazargrada na sceni malog kazališta. No pod kaputom dva su klauna: Daniel jedan i Daniel dva. Dok su bili siromašni, sve su pravedno dijelili, a obogativši se posvađali su se kome će pripasti jedna novčanica. Tako je počeo njihov umjetnički slom sve dok nisu sreli Professora Balthazara.

Režija: Pavao Štalter

Scenarij: M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 013203