Što je životna zajednica, kako je organizirana i koji su osnovni životni uvjeti i činitelji njezina održanja? Ovaj videozapis prikazuje: život jedinki u ekosustavu, ekološke odnose i hranidbene lance, na primjeru šumske životne zajednice.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 041066

Trajanje: 22 minute