Namjena je ove emisije prikazati ovisnost brzine kemijske reakcije u katalizatoru. Emisija je namijenjena učenicima srednjih škola (2. razred zajedničkih osnova) kako bi proširili znanje o katalizatorima. U emisiji se:
1. upoznaje djelovanje katalizatora pomoću pokusa,
2. daje se teorijsko objašnjenje djelovanja katalizatora pomoću aktiviranog kompleksa i smanjenja potrebne energije aktivacije,
3. objašnjava ovisnost djelovanja čvrstih katalizatora o izgledu njihove površine i negativan utjecaj katalitičkih otrova,
4. navode primjeri primjene anorganskih katalizatora u industriji,
5. objašnjava pojam i djelovanje enzima u živim organizmima, ovisnost njihova djelovanja o raznim činiteljima, te primjena u industriji.

Tekst je jednostavnog stila, a niz pokusa olakšava shvaćanje teorijskih postavki o katalizatorima.

Namjena: srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Marijan Arhanić

Scenarij: Antica Petreski

Šifra: 408

Šifra kazete: 288

Trajanje: 20 minuta