Ovo je zapis o prilagodbi životinja prirodnim uvjetima i o njihovu karakterističnom ponašanju. Neke životinje bježe od oštre zime, a druge se pripremaju dočekati je. Kako se životinje, koje ostaju u svojim staništima, štite od hladnoće, čime se hrane i kako se bore za opstanak? Odgovore na ta pitanja naći ćemo u prikazu života divlje guske, ježa, miša, jelena.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 458

Šifra kazete: 335

Trajanje: 15 minuta