S električnom energijom susrećemo se posvuda. Ne možemo zamisliti kućanstvo bez hladnjaka ili stroja za pranje rublja, regulaciju prometa bez signalnih uređaja, proizvodnju bez strojeva i uređaja na električni pogon. Električna energija svestrano je uporabljiva: od rasvjete do telekomunikacija. Ovaj video, u svojoj temeljnoj nastavnoj funkciji, objašnjava ili pokazuje:
– kako su fizikalne spoznaje o elektricitetu u prirodi dovele do otkrića koja omogućavaju iskorištavanje električne energije za čovjekove potrebe,
– koji su izvori električne energije i na čemu se temelji njihova podjela na istosmjerne izvore (baterije, akumulatori, solarne ćelije), te na izmjenične (dinamo bicikla, alternator u automobilu, izmjenični generator),
– geografska obilježja područja koja omogućavaju iskorištavanje alternativnih izvora električne energije,
– prijenos električne energije od elektrane do potrošača, te opasnosti za čovjeka od dodira s mrežnim naponom, i
– zašto i kako moramo štedjeti električnu energiju.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: VIDEOFON, Slovenija

Šifra: 507

Šifra kazete: 383

Trajanje: 14 minuta