Jak vjetar odnio je šešir magičaru Gustavu, a sa šeširom zeca Cezara, ljubimca publike u Balthazargradu. Gustav je bio tužan, sve dok jednog dana na obali mora nije spazio bocu i u njoj poruku SOS-CEZAR. Dalje je, uz pomoć Professora Balthazara, bilo lako.

Režija: Pavao Štalter

Scenarij: M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 013203