Središte zanimanja Ive Brešana prije svega je odnos pojedinca i vlasti, spremnost čovjeka da napusti ideale zbog materijalnoga blagostanja. Jedan je od najizvođenijih hrvatskih dramskih autora, od već legendarne drame Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja 1971, a svoja djela često piše u šibenskom dijalektu.

Šifra: 577

Šifra kazete: 453

Trajanje: 30 minuta