Autorica izložbe: Jelena Borošak-Marijanović
Videorealizacija: Davorin Supek

Ovaj videozapis svojevrstan je životopis književnika, političara i državnika Ivana Mažuranića (1814.-1890.), čovjeka koji je svojim javnim djelovanjem obilježio društveno-politički život Hrvatske u 19. stoljeću. Kontinuirano su prikazani Mažuranićevo djetinjstvo i školovanje, život i književno stvaralaštvo u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda, te njegov doprinos razvoju političke misli u Hrvatskoj u vrijeme revolucionarnog pokreta 1848. godine. Dokumentarno je predočena njegova djelatnost u razdoblju neoapsolutizma, te prikazano Mažuranićevo sudjelovanje u radu Hrvatskog sabora 1861. godine i njegovo kancelarstvo. Detaljno je obrađeno i vrijeme Mažuranićeva banovanja (1873.-1880.), u kojem je završen proces preobrazbe Hrvatske u modernu građansku državu, te naznačeni neki momenti iz Mažuranićevog privatnog života, pa gledatelj može steći cjelovitu sliku o osobi Ivana Mažuranića. U realizaciji videosnimke korištena je originalna arhivska i dokumentarna građa, djela likovnih umjetnika, predmeti umjetničkog obrta koji su nekada pripadali Ivanu Mažuraniću, a danas se najveći dio njih čuva u Povijesnom muzeju Hrvatske i Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Hrvatski povijesni muzej i Filmoteka 16, Zagreb

Šifra: 461

Šifra kazete: 338

Trajanje: 30 minuta