Što Engleskoj, ali i cijelom svijetu, donosi prva industrijska revolucija? Parni stroj i nova tehnička otkrića, njihova primjena u tekstilnoj i metalnoj industriji, ubrzana gradnja tvornica i cesta, umrežavanje vodenih putova, pojava željeznice i širenje gospodarskog prostora kolonijama, uvjetuju brze promjene na selu i ubrzano stvaranje građanskog društva.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 486

Šifra kazete: 362

Trajanje: 16 minuta