Govorna interpretacija poznate poeme JAMA Ivana Gorana Kovačića pripremljena za televizijsko prikazivanje i video emitiranje može poslužiti nastavniku kao predložak za analizu književnog teksta i interpretativnog čitanja, a učeniku kao temelj, ponajprije za doživljajnu, a potom i spoznajnu recepciju teksta. Interpretator je Kruno Šarić.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Nikola Živković

Šifra: 011003

Trajanje: 25 minuta