Početak prvog svjetskog rata potaknuo je rad na stvaranju jugoslavenske države. S tim ciljem politički emigranti iz Hrvatske i ostalih južnoslavenskih zemalja pod austrougarskom vlašću formirali su Jugoslavenski odbor sa sjedištem u Londonu. Pred kraj rata razvila se i politička aktivnost u samoj zemlji, pa Hrvatska postaje središte okupljanja snaga opredjeljenih za jugoslavensko jedinstvo. Početkom ožujka 1918. godine prihvaćena je Zagrebačka rezolucija, kojom se zahtijeva uspostava slobodne države Južnih Slavena. Početkom listopada 1918. godine osniva se i Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba. Kada je 29. listopada 1918. godine Hrvatski sabor prekinuo sve državnopravne veze Hrvatske s Austrijom i Ugarskom, Narodno vijeće postaje vrhovni organ vlasti nove Države Slovenaca, Hrvata i Srba. Delegacija Vijeća odlazi u Beograd, gdje je 1. prosinca 1918. godine proglašeno ujedinjenje te države s Kraljevinom Srbijom u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Filmoteka 16, Zagreb

Režija: Eduard Galić

Scenarij: dr. Hrvoje Matković

Šifra: 471

Šifra kazete: 347

Trajanje: 30 minuta