Stručni suradnik: dr. Vicko Pavičić

Biljke su jedini organizmi koji su sposobni sami sintetizirati hranu (proces fotosinteze). Biljkama se hrane biljožderi, a njima druge životinje – mesožderi. Svežderi, kojima pripada i čovjek, jedu i jedne i druge. Jedino su zelene biljke proizvođači hrane, a ostale su potrošači. Razlagači (bakterije) razgrađuju uginule biljke i životinjske organizme na jednostavne tvari, koje ponovo mogu ući u biljni organizam.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Lidija Firšt

Šifra: 041001

Trajanje: 14 minuta