Budući da svaki živi organizam za rast, razvoj, razmnožavanje i rad treba energiju, ona se mora nadoknađivati hranom. živi organizmi koriste dio hrane, tj. osnovne građevne jedinice hrane, a to su amino-kiseline, trigliceridi i monosaharidi za izgradnju vlastitih stanica tkiva i organa. Osnovni hranidbeni sastojci hrane su bjelančevine, masti i ugljikohidrati. Vidjet ćemo gdje ih sve ima, tj. u kojim namirnicama. Jedinica za mjerenje energije hrane je džul. Pokusom, pomoću kalorimetra, odredit ćemo energetsku vrijednost nekih hranidbenih sastojaka. Odgovorit ćemo na pitanje: zašto je važno poznavati sastav i količinu energije unesene hranom? Vidjet ćemo što izaziva nedostatak određenih sastojaka u hrani, doznat ćemo što je to bazalni metabolizam i upoznati se sa šest osnovnih pravila međunarodne zdravstvene organizacije kojih se mora pridržavati svaki čovjek da bi ostao zdrav i poživio što duže.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Boro Slanina

Scenarij: prof. dr. Oskar Springer

Šifra: 041006

Trajanje: 19 minuta