Gušteri predstavljaju najveću skupinu među gmazovima. Većina se pojavljuje u tropskom pojasu, premda ih nalazimo i u područjima s umjerenom klimom, a neke vrste čak i unutar arktičkog kruga. Zanimljivo je da su i najveće i najmanje vrste guštera pronađene na otocima. Većina vrsta posjeduje četiri noge, sa po pet prstiju, neke su vrste reducirale broj udova, a neke u potpunosti pa nalikuju zmijama.

Proizvodnja: HTV, 2005.

Šifra: 041081

Trajanje: 24 minute