Autor znanstvenog dijela projekta: prof. dr. sc. Ivan Prpić

Kako se mijenjao pojam građanina? Što o tome kaže znanost i kako to objašnjava? Kakav je odnos građana i države? Kako taj odnos definira prof. dr. Ivan Prpić, a kakav stav o tome imaju obični građani? O pravima građana i njihovoj zaštiti može se govoriti sa stručnog motrišta, ali treba poslušati što o svemu kažu ankete među građanima, što nam poručuju grafiti ili neki drugi oblici javnog izražavanja. Zanimljiviji dijelovi ove emisije su i određenje nacionalizma, te pojava svjetskog građanskog društva.

Proizvodnja: Phenomena

Režija: Sead Alić

Scenarij: Sead Alić

Šifra: 515

Šifra kazete: 391

Trajanje: 30 minuta