Kako dijelimo glagole po značenju, glagolska vremena te pomoćne glagole
biti i htjeti. Što su imenice, definicija, gramatičke kategorije, pravila i iznimke.

Šifra: 557

Šifra kazete: 433

Trajanje: 20 minuta