Video Fosfati prikazuje koncentraciju fosfata u otpadnim vodama i način njihova određivanja, zatim adsorpciju fosfata u aluminijevu trioksidu i postojanje fosfata u hrani. Nastavnik će se koristiti ovim videofilmom uz teme Fosfor i spojevi fosfora, te uz tematsku cjelinu Ekološki problemi današnjice. Cilj je upoznavanje učenika s uzrocima onečišćavanja čovjekova okoliša (zraka, vode, tla) i koje zaštitne mjere poduzeti.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: VIDEOFON, Slovenija

Šifra: 425

Šifra kazete: 304

Trajanje: 12 minuta