metonimija, sinegdoha, eufemizam, epitet, simbol

Na primjerima Homerova pjesničkog stvaralaštva, narodnog i suvremenog pjesništva naučit ćemo i ponoviti što su epiteti. Uz definiciju metonimije, sinegdohe i simbola saznat ćemo kako suvremena teorija književnosti promatra ove figure i kako ih klasificira.

Šifra: 567

Šifra kazete: 443

Trajanje: 20 minuta