Hiperbola, litota (11 min)

Ironija, paradoks, oksimorna (21 min

Izučavanje ovih stilskih figura u svjetlu suvremenosti i tradicije možemo započeti Sokratovim paradoksom „Znam da ništa ne znam.“ Uz definicije, podjele, primjenu ovih izražajnih sredstava, saznat ćemo kako su na njih gledali pojedini teoretičari i kako su shvaćene kroz povijest.

Namjena: hrvatski jezik; osnovno i srednje obrazovanje

Šifra: 015009