Inverzija, retoričko pitanje (11 min)

Elipsa, asindeton, polisindeton (11 min)

Od brojnih figura konstrukcije ovdje se detaljnije obrađuje inverzija, retoričko pitanje, elipsa, asindeton i plisindeton. S obziro,m na tvrdnju da svaka figura krši neku jezičnu normu, ovdje je prikazano kako jezične norme „krše“ ove figure na primjerima Ujevićeva, Špopova, Slamingova, Gundulićeva, Lucićeva i Pupačićeva stvaralaštva.

Namjena: hrvatski jezik; osnovno i srednje obrazovanje

Šifra: 015007