Električnu energiju u stanu koristimo višestruko: za rasvjetu, grijanje, hlađenje, pogon strojeva, gledanje i slušanje, igru. Ono što često ne znamo je kako električnu energiju dovodimo do stana pomoću vanjske električne mreže, kako je priključujemo na električnu mrežu i kako je razvodimo po stanu, te što su sve električne instalacije. Da bi odgovorio na sva ta pitanja, ovaj video obuhvaća nekoliko tematskih cjelina. One su usko povezane, a pri tumačenju koriste se i shematski prikazi, npr. nacrt uzidnih i nazidnih električnih instalacija u stanu i zgradi, prostorni prikaz električne opreme i njezine povezanosti s električnim krugovima u tlocrtu zgrade, itd. Pri rukovanju električnim uređajima treba biti krajnje oprezan. Zato je cijeli videoblok posvećen mjerama sigurnosti i upozorenjima na opasnosti koje vrebaju.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: VIDEOFON, Slovenija

Šifra: 506

Šifra kazete: 382

Trajanje: 20 minuta