Prikaz ekosustava jezera obuhvaća nekoliko tematskih cjelina. Prva predočuje jezero kao životni prostor i njegovu podjelu na zone. Druga cjelina prikazuje kruženje tvari u prirodnom okolišu, proizvođače i potrošače hrane, prehrambeni lanac. Nakon toga prikazano je kruženje kisika, uloga fosfata i eutrofiranje.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 403

Šifra kazete: 283

Trajanje: 25 minuta