Što najčešće želi stranac koji doputuje u Meksiko? Posjetiti piramide i hramove, upoznati prošlost te zemlje, doživjeti dušu Maya i Asteka? A što su željeli autori ovog filma? Otkriti stvarni Meksiko, kamerom i riječju govoriti o meksičkoj zbilji, o uzrocima bijega milijuna Meksikanaca sa sela u grad, o meksičkoj tradiciji, vjerovanjima, običajima.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 494

Šifra kazete: 370

Trajanje: 26 minuta