S izlaskom sunca, na seoskom gospodarstvu počinje život, a kada ono zalazi, na počinak idu i domaće životinje, a potom ljudi. Video prikazuje sve stanovnike seoskog gospodarstva, njihove glavne osobine i način života. Poučava gledatelje kako postupati prema domaćim životinjama. Ovaj videofilm preporu- čujemo prikazati uz tematsku cjelinu SEOSKO GOSPODARSTVO i temu DOMAĆE žIVOTINJE (pas, krava, konj, ovca, koza, perad,…)

Namjena: ustanove za predškolski odgoj i osnovna škola

Proizvodnja: VIDEOFON, Slovenija

Šifra: 455

Šifra kazete: 332

Trajanje: 15 minuta