Dioklecijanova palača u Splitu, najbolje sačuvan primjer kasnoantičke dvorske arhitekture, jedinstvena je urbanistička cjelina i jedan od najznačajnijih kulturno-povijesnih spomenika u našoj zemlji, a zauzima vrlo istaknuto mjesto i u graditeljskoj baštini svijeta. U filmu se upoznajemo s izvornim izgledom i onim dijelovima palače koji su još i danas sačuvani u živoj jezgri mediteranskog grada. Palača je tijekom stoljeća nadograđivana i obogaćivana arhitektonskim i umjetničkim ostvarenjima.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Dražen Piškorić

Scenarij: dr. Tomo Marasović

Šifra: 459

Šifra kazete: 336

Trajanje: 28 minuta