Poznavanje diobe stanice tumači nam mnoge pojave koje proučava genetika. U emisiji se polazi od tumačenja osnovne građe stanice, a zatim se trik-crtežom uočava stalnost položaja gena u kromosomi-ma. Trik-crtež će nam pomoći da pratimo mitozu od pripreme stani-ce za diobu, kada se svi geni duž svakog kromosoma udvostruče kemijskom sintezom, preko četiri glavne faze mitoze (profaza, metafaza, anafaza i telofaza), do konačne podjele na dvije nove stanice. Trik-crtež objašnjava tzv. redukcijsku diobu, ili prvu mejotičku diobu, od stvaranja konjugiranih parova homolognih kromosoma do njihova putovanja prema polu stanice, te nastajanja novih jezgri s upola manjim brojem kromosoma. Zatim slijedi druga mejotička dioba koja je, zapravo, obična mitoza. Na kraju emisije još jednom se ponavlja tijek mitoze i mejoze i uočava međusobna razlika. Tumačenju pojmova mitoze i mejoze pomoći će jednostavna slika njihove poredbe na kojoj će se lako uočiti sličnosti i razlike.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Željko Belić

Scenarij: mr. Elizabeta Lončarić

Šifra: 041003

Trajanje: 17 minuta