Slova s dijakritičkim znakovima često djeci čine teškoće i u izgovoru i u pisanju. Ova
zanimljiva emisija na jednostavan, duhovit način, kroz igru približava glasove č, ć, đ, dž
i njihovu upotrebu.

 

Šifra: 015015

Trajanje: 14 minuta