Slova s dijakritičkim znakovima često djeci čine teškoće i u izgovoru i u pisanju. Ova
zanimljiva emisija na jednostavan, duhovit način, kroz igru približava glasove č, ć, đ, dž
i njihovu upotrebu.

Šifra: 561

Šifra kazete: 437

Trajanje: 14 minuta