Živa bića povezana su sa svojom okolinom. Iz okoline primaju određene tvari i u nju ispuštaju proizvode izmjene tvari. Za to su potrebni postupci prijenosa, koji se temelje na fizikalno-kemijskim načelima. Što su difuzija i osmoza? Zašto kažemo da bez difuzije nema života, da difuzija i osmoza imaju elementarnu ulogu u vitalnim postupcima? A vladaju i postupcima u neživoj prirodi.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: FWU, Njemačka

Šifra: 431

Šifra kazete: 310

Trajanje: 15 minuta