Prikaz obuhvaća dvije zasebne cjeline, teorijski i praktično dokazujući kemijske procese: difuziju i osmozu. Uzrok difuzije (toplinsko gibanje čestica) slikovito je prikazan pokusom miješanja plinovitog broma i bezbojnog zraka. Vidjet ćemo i kako se događa difuzija među tekućinama, te da je moguća i u krutim tvarima. Proces osmoze tumači se i dokazuje pokusom s jajetom u čistoj vodi i s jajetom u koncentriranoj otopini soli. Grafičkim modelima pokazano je zašto se jaje u čistoj vodi povećava, a u slanoj otopini skuplja, a razlog je uvijek isti: proces osmoze.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: VIEWTECH FILM & VIDEO, Velika Britanija

Šifra: 433

Šifra kazete: 312

Trajanje: 13 minuta