Režija: Dušan Vukotić

Šifra: 556

Šifra kazete: 432

Trajanje: 12,45 min.