Pojavom prvih stanica, tj. organizama u evoluciji žive materije, pojavio se i problem prehrane. Prve primitivne stanice uzimale su hranu difuzijom, potom su se u daljnjoj prilagodbi i evoluciji pojavili prvi autotrofni organizmi koji su kemosintezom iz anorganskog željeza, sumpora i vode dobivali organske spojeve za svoj razvoj. Količina anorganskih tvari postupno se smanjivala korištenjem hemotrofnih organizama. Jedini neiscrpan izvor energije bila je sunčeva energija i neki organizmi razvili su sposobnosti transformacije te energije u hranjive sastojke (proces fotosinteze kod biljaka). Upoznat ćemo biljojede, mesojede i raznojede, te njihove metaboličke (bioenergetske) reakcije. Vidjet ćemo kako pojedini organizmi dišnim, krvožilnim, živčanim i probavnim sustavom osiguravaju stalni dotok energetskih izvora za razne potrebe.

Namjena: osnovna i srednja škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Boro Slanina

Scenarij: prof. dr. Oskar Springer

Šifra: 041006

Trajanje: 19 minuta