U Balthazargradu sagrađen je novi sat prema nacrtima Professora Balthazara. Svi su se građani ravnali prema satu, dok svoj kljun nije uposlio djetlić Robert.

Režija: Pavao Štalter

Scenarij: Lj. Bauer, M. Blažeković, Z. Gašparović, Z. Grgić, P. Štalter

Šifra: 013203