Nastavna cjelina:
Hrvatska u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
Kultura u Hrvata (XII. – XVI. st.)

Nastavna jedinica: Društveno politička previranja; Gubitak Dalmacije

Šifra: 636

Šifra kazete: 512

Trajanje: 30 minuta