Film obrađuje tri anorganska spoja ugljika: kalcij-karbonat, ugljik-dioksid i ugljik-monoksid. Prikazana su prirodna nalazišta tih spojeva, te njihova fizička i kemijska svojstva. Laboratorijskim pokusima posebno su protumačena njihova kemijska svojstva i značenje tih svojstava za njihovu primjenu u svakodnevnom životu. Animacijom je protumačeno značenje ugljik-dioksida u procesu fotosinteze biljaka. Posebno je objašnjeno gušenje ugljik-monoksidom, pri čemu se hemoglobin u krvi čovjeka, umjesto u oksihemoglobin, pretvara u karbohemoglobin, zbog čega nastaje smrt gušenjem.

Namjena: osnovna škola

Proizvodnja: Hrvatska televizija

Režija: Marijan Arhanić

Scenarij: Blanka Sever

Šifra: 406

Šifra kazete: 286

Trajanje: 21 minuta