Year: 1978

Production: Zagreb Film

Version: no commentary

Length: 57 m

Duration: 02'04''

Recording Technique: ST 35 mm color

Script: Joško Marušić

Animator: Joško Marušić

Director: Joško Marušić

Music: Ozren Depolo

Camera: Teofil Bašagić

Montage: Tea Brunšmid

Scenography: Joško Marušić

Extra: Nagrade : Posebno priznanje za najboljeg debitanta - Melbourne 1978.